Διαχείριση απορριμάτων νομού Χίου "ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ."

  • English
  • Ελληνικά

Πληροφορίες - Χαρακτηριστικά

The website of the company DI.ANO.X was designed with the aim of raising awareness and informing the citizens on the issue of waste which concerns both environmental protection and the quality of daily life. We created a modern website with easy access in order to inform the users through the interactive material of images and videos about the action of the company DI.ANO.X.

Κατηγορία έργου

  • Εταιρικές ιστοσελίδες
www.dianoxae.gr