Διεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού «Ιωνία»

  • English
  • Ελληνικά

Πληροφορίες - Χαρακτηριστικά

Το Διεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού «Ιωνία», δημιουργήθηκε με σκοπό να προάγει την εκπαίδευση, τον Πολιτισμό καθώς και θέματα παράδοσης και ιστορίας.  Η σχεδιαστική αισθητική του συγκεκριμένου έργου, ακoλούθησε την γενικότερη φιλοσοφία του Κέντρου «Ιωνία», παραμένοντας αφαιρετική με απλές γραμμές και σύγχρονη οπτική. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην απλή και κατανοητή  παρουσίαση του προγράμματος του Κέντρο καθώς και των βασικών τομέων δράσεις  έτσι ώστε να δημιουργηθεί στην αρχική σελίδα ένας κορμός ξεχωριστών ενοτήτων , οι οποίες και παρουσιάζουν συνολικά το έργο και τις δράσεις του κέντρου.  Τέλος, σημαντικό θα ήταν να αναφέρουμε ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προβολή υλικού με διαφορετικά μέσα, έτσι ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη αξιοποίηση της μεγάλης παραγωγής υλικού πολιτισμού του Διεθνές Κέντρου Πολιτισμού «Ιωνία».

Κατηγορία έργου

  • Εταιρικές ιστοσελίδες
www.ionia-culture.edu.gr