Επιχειρηματικότητα και απασχόληση

  • English
  • Ελληνικά

Πληροφορίες - Χαρακτηριστικά

Ο δικτυακός τόπος για την απασχόληση στοχεύει στην διευκόλυνση του Δημοσίου και των τοπικών επιχειρήσεων να γνωστοποιούν τις κενές θέσεις εργασίας τους και να αναζητούν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Από την άλλη πλευρά οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για εύρεση εργασίας, να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους. Γενικότερα θα καλύπτονται όλες οι ανάγκες τις εύρεσης εργασίας σε τοπικό επίπεδο μέσα από μια λειτουργική και εύχρηστη εφαρμογή.

Κατηγορία έργου

  • Portal - Services
coming soon