Πρώτο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βροντάδου

  • English
  • Ελληνικά

Πληροφορίες - Χαρακτηριστικά

To 1o Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βροντάδου είναι ένα από τα παλαιότερα συστήματα της Χίου με μια πλούσια παραγωγή δράσεων. Οι ανάγκες τις οποίες κληθήκαμε να απαντήσουμε  και να σχεδιάσουμε με βάση αυτές, είναι αυτή της σωστής ενημέρωση του επισκέπτη για της επέμενες  δράσεις του συστήματος, καθώς και η ανάγκη των διαχειριστών να ενημερώνουν άμεσα το σύστημα μέσω newsletter.

Κατηγορία έργου

  • Portal - Services
www.1vrontadou.gr